+374 10 53 00 67 info@eap-csf.am

ՀԱՊ գործադիր մարմին

ՀԱՊ գործադիր մարմինը բաղկացած է ՔՀՖ Հայաստանի ազգային համակարգողից, ՀԱՊ աշխատանքային խմբերի համակարգողներից և ԱլԳ ՔՀՖ աշխատանքային որևէ խմբի ընթացիկ համակարգող ընտրված ՀԱՊ անդամից/ներից (եթե այդպիսին/ք կա/ն)։

ՀԱՊ գործադիր մարմինը համակարգում է ՀԱՊ համաժողովի որոշումների կենսագործումը, իր իրավասությունների շրջանակում ընդունում է ՀԱՊ գործունեության կազմակերպմանը վերաբերող որոշումներ

 

Name Lastname

Job position

Email: mail@example.com
Tel.: +32 2 893 25 85

Name Lastname

Job position

Email: mail@example.com
Tel.: +32 2 893 25 85

Name Lastname

Job position

Email: mail@example.com
Tel.: +32 2 893 25 85

Name Lastname

Job position

Email: mail@example.com
Tel.: +32 2 893 25 85

Name Lastname

Job position

Email: mail@example.com
Tel.: +32 2 893 25 85

Name Lastname

Job position

Email: mail@example.com
Tel.: +32 2 893 25 85