ՀԱՊ քարտուղարություն

ՀԱՊ քարտուղարությունը ոչ առևտրային իրավաբանական անձանց միություն է, որը կազմակերպական և տեխնիկական աջակցություն է ցուցաբերում ՀԱՊ-ին՝ ԱլԳ ծրագրերի կատարման, ԵՄ չափորոշիչներին՝ երկրի ներքին խնդիրների լուծումների  համապատասխանության շրջանակներում:

Միությունը կոչված է ապահովելու եւ նպաստելու ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի առջեւ դրված նպատակների ու խնդիրների իրականացմանը։

 

Name Lastname

Job position

Email: mail@example.com
Tel.: +32 2 893 25 85

Name Lastname

Job position

Email: mail@example.com
Tel.: +32 2 893 25 85

Name Lastname

Job position

Email: mail@example.com
Tel.: +32 2 893 25 85

Name Lastname

Job position

Email: mail@example.com
Tel.: +32 2 893 25 85

Name Lastname

Job position

Email: mail@example.com
Tel.: +32 2 893 25 85

Name Lastname

Job position

Email: mail@example.com
Tel.: +32 2 893 25 85