հաշվետվություններ

Որպես քաղաքացիական հասարակության պլատֆորմ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմը մեծ կարևորություն է տալիս թափանցիկությանը և հաշվետվողականությանը: Այս էջում կարող եք ծանոթանալ մեր տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններին: 

ԱԼԳ ՔՀՖ ՀԱՊ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅԱՆ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

b

Ֆինանսական հաշվետվություն 2021

b

Ֆինանսական հաշվետվություն 2018

b

Ֆինանսական հաշվետվություն 2020

b

Ֆինանսական հաշվետվություն 2019