+374 10 53 00 67 info@eap-csf.am

ինչ է Հապ-ը

Կանոնադրություններ

ՀԱՊ Կանոնադրության հիմք հանդիսացող ՀԱՊ կազմակերպական սկզբունքներն ընդունվել են ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի պատվիրակների՝ 2011թ. սեպտեմբերի 13-ին Երեւանում կայացած ժողովում։ 2020թ. հունվարի  29-ին Երեւանում կայացած ՔՀՖ Հայաստանի անդամների ընդհանուր ժողովում ՀԱՊ Կազմակերպական սկզբունքները վերանվանվել են ՀԱՊ Կանոնադրություն եւ հաստատվել սույն փոփոխություններով։