ԵՄ-ԱլԳ փաստաթղթեր

Եվրոպական խորհրդարանի 2023 թվականի հունվարի 18-ի բանաձևը ընդհանուր արտաքին և անվտանգության քաղաքականության իրականացման մասին – 2022 տարեկան զեկույց (2022/2048(INI))

Եվրոպական խորհրդարանի 2023 թվականի հունվարի 18-ի բանաձևը ընդհանուր արտաքին և անվտանգության քաղաքականության իրականացման մասին – 2022 տարեկան զեկույց (2022/2048(INI))

P9_TA(2023)0009 Implementation of the common foreign and security policy – annual report 2022 Committee on Foreign Affairs PE736.536 European Parliament resolution of 18 January 2023 on the implementation of the common foreign and security policy – annual report 2022...