հապ ախ
գործողություններ

Հետազոտությունն իրականացվել է ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի քարտուղարության «Աջակցություն ՀԱՊ աշխատանքային խմբերի գործողություններին» ծրագրի շրջանակում, Եվրոպական միության աջակցությամբ:

«ՊԱՇՏՊԱՆԻՐ ՔՈ ՏԱՐԱԾՔԸ». ՏԵՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ, ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՂԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԵՎ ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ ՈՒ ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ԱՂԵՏՆԵՐԻ ԴԵՄ

  Ստեփան Բադալյան Խոշոր ռիսկերի կառավարման եվրոպական միջտարածաշրջանային գիտական և կրթական կենտրոն ԱլԳ  ՔՀՖ  ՀԱՊ 1-ին և 4-րդ աշխատանքային խմբեր   Բնական և այլ բնույթի աղետների դասերը ցուցահանում են, որ ողբերգական հետևանքների ծավալները մասամբ կանխորոշված են աղետների կառավարման ազգային համակարգերի անկատարելությամբ, աղետների ռիսկերի կառավառմանը համայնքների ոչ բավարար ներգրավմամբ, ինչպես նաև աղետների սպառնալիքի դեպքում և բուն [...]

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

ՍԱԹԻԿ ԲԱԴԵՅԱՆ «ԲԻԹՈՒԷՍ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ» ՀԿ ԱԼԳ ՔՀՖ ՀԱՊ 5-ՐԴ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՈՒՄԲ Սոցիալական ձեռներեցության (ՍՁ) հիմնական նպատակը հասարակության և երկրում սոցիալական խնդիրների լուծումն է։ ՍՁ-ն միայն տնտեսական ոլորտի խնդիր չէ, այն ունի մշակութային, մտավոր, արժեքային հենքը փոխելու, մարդկանց սոցիալական համերաշխության և սոցիալական արդարության արժեքներին ավելի մոտեցնելու գործառույթ։ ՍՁ-ների հայեցակարգը նոր է ի հայտ [...]

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ –ՈՒՄ

Սարգիս Սեդրակյան «Ֆերմերային շարժում» հասարակական կազմակերպություն ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՊ 2-րդ աշխատանքային խումբ Պարենային անվտանգության ապահովումը հանդիսանում է երկրի ազգային անվտանգության կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը: Սույն հետազոտության համար որպես հիմք են ծառայել՝ պարենային անվտանգության ապահովման խնդիրները ՀՀ –ում, ՀՀպարենային անվտանգության ապահովման հայեցակարգի հիմնական  խնդիրները, ՀՀ պարենայինանվտանգությանապահովման ուղղությունները:  Սույնով հետազոտվել են՝ ՀՀ -ում արտադրվող, բնակչության համար առաջնային անհրաժեշտության մի [...]

ՀԱՆՈՒՆ ԴՐԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ. «ՀՀ ԱՍՀՆ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔՈ ԳՏՆՎՈՂ ԵՐԵԽԱՅԻ ԵՒ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐՈՒՄ ԽՆԱՄՎՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՈՒՂՂՈՐԴՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» ԹԵՄԱՅՈՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Քնարիկ Գարանֆիլյան «Ընտանիք և համայնք» բարեգործական ՀԿ ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՊ 5-րդ աշխատանքային խումբ Հայաստանի Հանրապետությունում երեխաների պաշտպանության համակարգը գտնվում է սոցիալական պաշտպանության համակարգի բարեփոխումների կիզակետում։ Չնայած դրան, բազմաթիվ խնդիրներ կարիք ունեն նոր լուծումների և նոր մոտեցումների որդեգրման։ Մասնավորապես, երեխայի հիմնարար իրավունքը, այն է ընտանիքում ապրելու իրավունքը միշտ չէ, որ պատշաճ ձևով է իրացվում և հաճախ [...]

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՋՐԱԾՆԻ, ՀԱՏԿԱՊԵՍ «ԿԱՆԱՉ» ՋՐԱԾՆԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Արտաշես Սարգսյան, ֆ.մ.գ.թ. «Էկոթիմ» հասարակական կազմակերպություն ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՊ 3-րդ աշխատանքային խումբ Հետազոտությունը նվիրված է Հայաստանում ջրածնի (H2), հատկապես «կանաչ» ջրածնի արտադրության ներուժի, տնտեսական, բնապահպանական օգուտների, ինչպես նաև վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների (ՎԷԱ) վերաբերյալ տվյալների հավաքագրմանը, արդիականացմանը և հեռանկարների գնահատմանը: 2021թ. H2-ի պահանջարկը աշխարհում 94 միլիոն տոննա էր (IEA): H2 ընդհանուր արտադրության 5%-ից պակաս արտադրվում է [...]

ՄԵԴԻԱՆ ՍԱՐԵՐՈՒՄ

Ծրագրի ղեկավար՝ Արմեն Պետրոսյան «ԽորանԱրդ» ինտելեկտուալ կենտրոն ՀԿ ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՊ 4-րդ աշխատանքային խումբ Ծրագրում ոչ միայն հետազոտական բաղադրիչ է եղել, այլ նաև՝ կրթական։ Բացահայտվել է Շիրակի մարզի Ամասիա և Աշոցք համայնքների երիտասարդների մեդիագրագիտության մասին տեղեկացվածության մակարդակը և շարունակական կրթության անհրաժեշտությունը տվյալ համայնքների 10 բնակավայրերում հետազոտություն իրականացնելու միջոցով /կից տես հետազոտությունը/։ Զարգացվել են Ամասիա և [...]

ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ

Ռաֆայել Մխիթարյան «Երրորդ բնություն» հասարակական կազմակերպություն ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՊ 3-րդ աշխատանքային խումբ Բնապահպանական ոլորտում առկա փորձը սովորեցնում է, որ գրեթե բոլոր իրավիճակներում բնակչության և հանրային ներգրավվածության որակը կարող է նույնքան կարևոր լինել խնդիրների կառավարման առաջընթացի համար, որքան մասնագիտական լուծումների որակը: Հայաստանում առկա փորձը սովորեցնում է նաև, որ բոլոր խնդիրների լուծման և ռիսկերի կառավարման գործընթացներում, որոշումների [...]

ԲԱՐՁՐ ԳՆԱՃԻ ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ, ԳՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆԱՑՄԱՆ և ԳՆԱՃԻ ՌԻՍԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԱՌԱՋԱՆՑԻԿ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Թաթուլ Մանասերյան ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ հետազոտական կենտրոն ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՊ 2-րդ աշխատանքային խումբ Ծրագիրը ներառում է խորը հետազոտություն՝ բացահայտելու հիպերինֆլյացիայի իրական պատճառները, բացահայտելու հիպերինֆլյացիայի զսպման և գների կայունացման հնարավորությունները և ներկայացնելու գնաճի հիմնական ռիսկերը և դրանց կառավարման հետևանքները: Այս ամենը կարևոր է վերլուծել տնտեսության իրական հատվածի առաջանցիկ զարգացման համատեքստում՝ բարձր գնաճի բացասական հետևանքները թե՛ տնտեսության միկրո և [...]

ԿԱՐԾԻՔ-ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆԻՑ ԲԽՈՂ 2023-2026 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Սյուզաննա Սողոմոնյան Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՊ 1-ին աշխատանքային խումբ ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից 2023 թվականի հուլիսի 13-ին իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում (e-draft.am) հրապարակել է Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն ռազմավարության և դրանից բխող 2023-2026 թվականների գործողությունների ծրագրի նախագծերը։ Սույն փաստաթղթում կարող եք ծանոթանալ վերոնշյալ նախագծերի վերաբերյալ փորձագիտական կարծիք-դիտարկումներին և առաջարկություններին, որոնք քննարկվել են ՀՀ արդարադատության [...]

ԱՐԴԱՐ ԴԱՏԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՎՆԱՍԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԽՆԴԻՐՆԵՐ

Սերգեյ Գրիգորյան Իրավունքի զարգացման և պաշտպանության հիմնադրամ ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՊ 1-ին աշխատանքային խումբ Իրավունքի զարգացման և պաշտպանության հիմնադրամի կողմից արդար դատաքննության իրավունքի բնագավառում նախորդիվ իրականացված ուսումնասիրությունները վկայում են ՀՀ-ում գործի քննության ողջամիտ ժամկետների համակարգային խախտումների առկայության մասին։ Ողջամիտ ժամկետում գործի քննության իրավունքի ապահովման համատեքստում Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 13-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխանելու համար Եվրոպայի խորհրդի [...]

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

«Բի թու Էս»  հայկական սոցիալական ձեռնարկատիրության ասոցիացիա (ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՊ ԱԽ5) Փորձագետ՝ Սաթիկ Բադեյան Այս ակնարկը պատրաստվել է «Բի թու Էս հայկական սոցիալական ձեռնարկատիրության ասոցիացիայի» (ՀՍՁԱ)-ի կողմից՝ «Սոցիալական ձեռնարկատիրությունը որպես դինամիկ ինտեգրվող տնտեսության և սոցիալական երկխոսության մոդել» գործողության շրջանակներում։Այս ակնարկը նպատակ ունի ներկայացնել սոցիալական ձեռնարկատիրության զարգացման առկա և հաջողված մոդելները Հայաստանում։ Սոցիալական ձեռնարկատիրության մոդելը սահմանվում [...]

Աջակցություն ֆինանսական գրագիտության բարձրացմանը. բյուջետային ծրագրերի հասարակական մոնիթորինգի իրականացման համառոտ ձեռնարկ ՔՀԿ-ների համար

Մշակված է «Տնտեսական իրավունքի կենտրոն» ՀԿ (ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՊ ԱԽ2) հետևյալ փորձագետների կողմից՝ Մովսես Արիստակեսյան Սուսաննա Եղիազարյան Հանրային ֆինանսների ծախսման թափանցիկությունը և հաշվետվողականությունը, դրանց կառավարման արդյունավետության բարձրացումը, օգտագործման ժամանակ կոռուպցիոն ռիսկերից խուսափելը մշտապես եղել են անցումային շրջանում գտնվող երկրների, այդ թվում՝ հատկապես հետխորհրդային երկրների, կարևորագույն հիմնախնդիրներից մեկը։ Հանրային ֆինանսների կառավարման  մոնիթորինգի ոլորտում իշխանությունների և ՔՀԿ-ների [...]