Փաստաթղթեր

25.05.2023. Համաժողովի արձանագրություն.pdf

Դիմում-պահանջագիր ՀԱՊ համակարգողին անվստահություն հայտնելու մասին.pdf

ՀԱՊ համակարգողի պարզաբանումները իրեն անվստահություն հայտնելու դիմում-պահանջագրի վերաբերյալ.pdf

ՀԱՊ Քարտուղարություն ՀԿ Խորհրդի անդամների հայտարարությունը.pdf

Հարցում-Եվրասիա-համագործակցության-հիմնադրամին.pdf

ԱլԳ-ՔՀՖ-Հայաստանի-ազգային-պլատֆորմի-համաժողովի-արձանագրություն-09.06.2023.pdf