էթիկայի  
կանոնագիր

ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային Պլատֆորմի էթիկայի կանոնագիր

Էթիկայի կանոնագիրը (այսուհետ՝ Էթիկայի կանոնագիր) ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՊ-ի  հիմնարար փաստաթղթերից է և սահմանում է ՀԱՊ հիմնարար արժեքները և սկզբունքները, էթիկայի կանոնները՝ միտված բարեվարքության կանոնների և վարքագծի սկզբունքների պահպանմանը, շահերի բախման իրավիճակների կառավարմանը, ՀԱՊ արտաքին գործունեության, էթիկայի կանոնագրի խախտումների, պատասխանատվության, այդ թվում ԱԼԳ ՔՀՖ ՀԱՊ-ում անդամությունը դադարեցնելու հետ կապված հարաբերությունների կարգավորմանը։