October 02, 2023 թ., Yerevan

SEPTEMBER 2023 , #06 – NEWSLETTER

EaP CSF Armenian National Platform   NEWSLETTER    September 2023, #06
Supportive congratulatory message of the EaP CSF Armenian National Platform to the people of Artsakh.
Support visit of the EaP CSF Armenian National Platform delegation to the Representative office of the Republic of Artsakh in Armenia
Sose’s Women NGO have opened an open-air food point at Mashtots 52, on the way to the refugees’ registration point in Goris.
 Refugees was provided with meal, tea, coffee, hygiene items, charging facilities for their phones at this office.
List of initiatives supporting displaced Artsakh peoples
Infocom has collected the initiatives and their contacts in this publication. The list will be updated regularly.
Արեւելյան գործընկերության  քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի քարտուղարություն ՀԿ
Վազգեն Սարգսյան փող., 26/3 շենք, սենյակ 704, Հայաստան, 0010, Երևան
info@eap-csf.am
www.eap-csf.am