10 Նոյեմբերի, 2021
ՀԱՊ ԱԽ3-Ի ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՁԵՎԱՎՈՐՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓԱԹԵԹ

Քաղաքացիական հասարակության դերը շրջակա միջավայրին առնչվող որոշումների կայացման գործում քննարկելու նպատակով Արևելյան գործընկերության Քաղհասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի (ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՊ) երրորդ աշխատանքային խմբի անդամ կազմակերպությունները սեպտեմբերի 25-26-ին անցկացրին երկօրյա աշխատաժողով, որին մասնակցեցին նաև անկախ փորձագետներ ու պետական մարմինների ներկայացուցիչներ։

Աշխատաժողովի արդյուքնում ձևավորվել է առաջարկությունների ամբողջական փաթեթ, որը ներկայացվել է Շրջակա միջավայրի նախարարին, Հրազդան գետի ու Երևանյան լճի աղտոտվածության մասին առաջարկությունները՝ նաև Երևանի քաղաքապետին։ 

Փաթեթի մեջ ներառվել են հետևյալ առաջարկությունները՝

Սևան թափվող գետերի վրա շահագործվող Փոքր ՀԷԿ-երի խնդիրների վերաբերյալ,

Սևանա լճի հիմնախնդիրների վերաբերյալ,

ՇՄԱԳՓ ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ (Նազելի Վարդանյան, «Հայաստանի անտառներ» ՀԿ),

Հրազդան գետի և Երևանյան լճի աղտոտվածության հիմնախնդիրների վերաբերյալ,

ՇՄԱԳՓ ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ (Ռուզաննա Ղազարյան, «Դալմա-Սոնա» հիմնադրամ),

ՀՀ ՇՄԱԳ օրենքի կատարելագործման վերաբերյալ: