««Նպաստել Հայաստանի, Վրաստանի և Մոլդովայի Հանրապետությունների միջև անվտանգ խմելու ջրի հավասար հասանելիության վերաբերյալ փորձի և լավագույն գործելակերպի փոխանակմանը՝ ՄԱԿ-ի ԵՏՀ-ի/ԱՀԿ-ի «Ջրի և առողջության մասին» արձանագրության շրջանակում»» ծրագիրը համատեղ իրականացվել է ԱլԳ ՔՀՖ քարտուղարության աջակցությամբ՝ «Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի (ՀԿՀԱԱՇՄ) ՀԿ-ի (առաջատար կազմակերպություն), Մոլդովայի «Դնեստր գետի պահապաններ - Էկո-ՏԻՐԱՍ» և Վրաստանի «Բնապահպանական [...]