28 Ապրիլի, 2024
ԵՄ-ՀՀ «Համապարփակ եվ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի» Քաղաքացիական հասարակության պլատֆորմի մաս կազմելու Մրցույթի հրավեր

ԵՄ-ՀՀ «Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի» ՀԸԳՀ 366-րդ հոդվածով նախատեսված քաղաքացիական հասարակության պլատֆորմի (այսուհետ՝ Պլատֆորմ) հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունների և հիմնադրամների կազմի ձևավորման նպատակով ստեղծված Ընտրական հանձնաժողովը հրավիրում է թեկնածուներին մասնակցել Պլատֆորմի անդամության մրցույթին որպես հավակնորդ:

Պլատֆորմի կազմում ընտրվելու իրավունք ունեն ՀԸԳՀ-ով սահմանված ոլորտներից որևէ մեկում վերջին 3 տարիների ընթացքում գործունեություն ծավալած և այդ ծրագրային թեմաներով զեկույցներ հրապարակած, գործատուների միավորում կամ արհմիություն չհանդիսացող հասարակական կազմակերպությունները կամ հիմնադրամները, որոնց անդամների, այդ թվում` ղեկավար մարմինների անդամների առնվազն 75 տոկոսն ընդգրկված չէ պետական կառավարման մարմիններում:

Պլատֆորմի անդամ դառնալու թեկնածուներին ներկայացվող պահանջներն ու գնահատման չափանիշները կարող եք տեսնել այստեղ:

Իսկ Պլատֆորմի ընտրություններին որպես թեկնածու մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը կարող եք տեսնել այստեղ:

Ընտրություններին և քվեարկության մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Ընտրություններին մասնակցելու հավակնություն ունեցող կազմակերպության ներկայացուցիչը (այսուհետ` Հավակնորդ) մինչև ս.թ. մայիսի 15 ներառյալ eapcsfarmenia@gmail.com էլ․հասցեով կամ փոստային առաքումով (Եկմալյան 7, բն. 6, Երեւան, 0002, Հայաստան) Քարտուղարությանն  է ներկայացնում ընտրություններին մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ինչպես նաև իր հետ հաղորդակցվելու համար անհրաժեշտ կոնտակտային տվյալները։ Էլեկտրոնային նամակի «թեմա» տողում անհրաժեշտ է նշել «ԵՄ-ՀՀ ՀԸԳՀ քաղհասարակության պլատֆորմի հավակնորդ»:

Ուղարկված փաստաթղթերի ստացման վերաբերյալ հավակնորդը կծանուցվի փաստաթղթերը ստանալուն հաջորդող երեք օրվա ընթացքում` իր կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փոստի հասցեով:

Ներկայացված փաստաթղթերի թերի լինելու կամ անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկին չհամապատասխանելու դեպքում հավակնորդն այդ մասին Քարտուղարության կողմից կծանուցվի էլ. փոստի միջոցով, մինչև ս.թ. մայիսի 20-ը։ Փաստաթղթերի թերությունները հավակնորդի կողմից կարող են վերացվել երեք օրվա ընթացքում, մինչև ս.թ. մայիսի 23-ը:

 

Ընտրական հանձնաժողով