Ղեկավար կոմիտեի հարգելի անդամներ, ԱլԳ ՔՀՖ կանոնադրության 4.1.3-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն (պատվիրակի կարգավիճակի դադարեցում) պատվիրակի կարգավիճակը ժամանակավորապես կասեցվում կամ դադարեցվում է երբ Ժամանակավոր կամ անժամկետ հեռացվում է ԱլԳ ՔՀՖ-ից կամ Ազգային պլատֆորմից՝ Համապատասխանության կոմիտեի, Ղեկավար կոմիտեի, Գլխավոր ասամբլեայի և Ազգային պլատֆորմի կողմից ընդունված որոշման համաձայն՝ իր կանոնակարգին համապատասխան: Համաձայն 3-րդ կետի՝ պատվիրակին հեռացնելու պատճառները [...]