November 03, 2023 թ., Yerevan

OCTOBER 2023 , #07 – NEWSLETTER

 

 
 
EaP CSF ANP Newsletter October 2023, #07
 
European Parliament Resolution RC-B9-0393/2023:
Situation in Nagorno-Karabakh after Azerbaijan’s attack and
the continuing threats against Armenia
Read More․․․․
 
EaP CSF Armenian National Platform members
visited forcibly displaced persons from Artsakh
Read More….
 
EU must give Armenia a European Perspective
Read More…..
 
The General Assembly of the NGO “Eastern Partnership Civil Society
Forum Armenian National Platform’s Secretariat” was held
Read More…..
 
The official partnership agreement between Armenian Progressive Youth
and FRYSHUSET – the largest youth center in the world!
Read More….
 
The representatives of the EaP CSF Armenian National Platform
and the EU-Armenia Civil Society Platform visited Gyumri
Read More……
 
Equitable Access to Drinking Water Supply and
Sanitation in Armenia, Georgia and Moldova
Read More…..
 
EaP CSF Armenian National Platform coordinator Hovsep Khurshudyan’s
interviews to the Armenian media in October
Watch․․․․․
 

 

Watch the videos of the FTA EaP CSF ANP Secretariat

 
 
 
   
Արեւելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի քարտուղարություն ՀԿ
Վազգեն Սարգսյան փող., 26/3 շենք, սենյակ 704, Հայաստան, 0010, Երևան
info@eap-csf.am
www.eap-csf.am