հապ ախ
գործողություններ

Հետազոտությունն իրականացվել է ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի քարտուղարության «Աջակցություն ՀԱՊ աշխատանքային խմբերի գործողություններին» ծրագրի շրջանակում, Եվրոպական միության աջակցությամբ:

ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ. ԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԸ

Քաղաքական և տնտեսական ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոն ՀԿ (ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՊ ԱԽ1) Վերջին առնվազն երեսուն տարում միջազգային հարաբերությունների հիմնական թրենդը գլոբալ աշխարհակարգում ազգ-պետությունների դերակատարության աստիճանական նվազումն էր։ Միջազգային...

«Հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ համակարգի սահմանադրական երաշխիքների ջատագովություն» ծրագիր

Սյուզաննա Սողոմոնյան Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա ՀԿ ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՊ ԱԽ1 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N 1441-Լ որոշմամբ հաստատվեց ՀՀ դատական և իրավական բարեփոխումների 2019-2023 թվականների ռազմավարությունը։ Վերջինիս ռազմավարական նպատակների շարքում էր...

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ

Գևորգ Մանուկյան ՀՍԻԿ ՀԿ (ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՊ ԱԽ1) «Ճանապարհ` դեպի սահմանադրականութ­յուն»  ենթածրագիրն ուղղված էր Հայաստանում կառավարման արդյունավետությանը, իշխանության գործառույթների իրական տարանջատմանը, դատական իշխանության անկախության և ժողովրդավարության ուղիով երկրի...

Մի քանի գյուղական համայնքներին սպասարկող մեքենա-տրակտորային կայանի հիմնման ռազմավարության մշակում

Սարգիս Սեդրակյան «Ֆերմերային Շարժում» ՀԿ ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՊ ԱԽ2   Սույն հայեցակարգը մշակվել է՝ հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղական աղքատության կրճատման, երկրի պարենային ապահովության, գյուղերից արտագաղթի կանխման և երկրում գյուղատնտեսության զարգացման...